Velkommen

Export Finance Services AS er et uavhengig rådgivningsfirma for finansiering av FoU/Innovasjon og internasjonal virksomhet. Selskapet ble etablert i 1995 og eies av selskapets partnere. Vi har utviklet en svært omfattende database som danner grunnlaget for vår virksomhet. Den inneholder opplysninger om finansprodukter fra de mest relevante finansinstitusjoner over hele verden og ikke minst våre erfaringer fra svært forskjellige prosjekter i mer enn 20 år.

vi tilbyr

  • Ekspertise for løsning av komplekse prosjekter innen eksportfinansiering
  • Strukturering av totale finansieringspakker for bedrifter
  • Vurdere og fremforhandle løsninger for bankfinansiering/egenkapital
  • Finne frem til, utarbeide søknader og fremforhandle betingelser knyttet til nasjonale og internasjonale tilskuddsordninger, som f. eks. EUs Horisont 2020 og skattefunn
  • Bistand til finansiering av shipping/offshoreprosjekter
  • Bistå innovasjonsbedrifter i kapitalinnhenting fra a-å
  • Evaluering/utredninger
     

Kontakt oss

Cort Adelers gate 17, 6. etg

0254 OSLO
NORWAY


Tel.: +47 908 39 620
Mail: